fbpx
 
 

Idea i strategia rozwoju NSP Krekole

 

Wydaje się, że w dzisiejszych czasach kiedy mamy nieograniczony dostęp do informacji odpowiedź na pytanie jak powinna wyglądać współczesna szkoła jest w zasięgu ręki. Czy zatem rzeczywistość edukacyjna, którą obserwujemy w Polsce potwierdza tą tezę ?. Niestety, odpowiedź na to pytanie nie jest satysfakcjonująca. A przecież stwierdzenie, że od poziomu edukacji zależy los przyszłych pokoleń jest oczywistą prawdą nie budzącą dla przeciętnego intelektu najmniejszych wątpliwości. Co zatem leży u podstaw takiego stanu rzeczy ?. Wydaję się, że największą barierą w przełamaniu tej negatywnej tendencji jest niestety krótkowzroczność elit odpowiedzialnych za kształtowanie kierunków rozwoju szeroko rozumianego systemu edukacji. Dlatego też każdy kto może mieć wpływ na pozytywne zmiany w tym obszarze nawet w niewielkiej skali, jeżeli czuje do tego powołanie powinien nie oglądając się na innych zmieniać polską szkołę na lepszą.

Dobrze zaprojektowane trzy filary  nowoczesnej szkoły gwarantują sprostanie współczesnym wyzwaniom edukacyjnym.

Pierwszy z nich to zaplecze materialne oraz wewnętrzna organizacja procesu nauczania i wychowania. Jest rzeczą oczywistą, że warunki lokalowe oraz wyposażenie w najnowocześniejsze pomoce dydaktyczne zapewniają zarówno nauczycielom jak i uczniom komfort w codziennej pracy. Mówiąc o wewnętrznej organizacji procesu nauczania i wychowania mam na myśli w pierwszej kolejności liczebność klas, która nie powinna być większa jak 12 uczniów w jednym oddziale szkolnym. W praktyce Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Krekolach zasada ta jest od samego początku absolutnym priorytetem. Można śmiało powiedzieć, że taka sytuacja gwarantuje indywidualne podejście do każdego ucznia w procesie nauczania a także daje nauczycielowi możliwość poznania dziecka w niełatwym przecież procesie kształtowania osobowości młodego człowieka. Kwestie materialne to też oczywiście środki finansowe niezbędne dla funkcjonowania szkoły. W przypadku szkół niepublicznych utrzymanie na wysokim poziomie oferty edukacyjnej wiąże się z koniecznością pozyskiwania środków zewnętrznych, ponieważ dotacja otrzymywana z jednostki samorządowej wystarcza jedynie na zaspokojenie podstawowych potrzeb placówki. Każda zatem szkoła niepubliczna musi wypracować najbardziej adekwatny w jej sytuacji model finansowania swojej działalności.

Drugi filar to kadra pedagogiczna oraz pracownicy nie pedagogiczni, których rolę wbrew pozorom trudno przecenić w codziennym życiu szkolnym. Dobór profesjonalnej kadry pedagogicznej to proces bardzo trudny i długotrwały. Formalne kwalifikacje mają tutaj drugorzędne znaczenie, ponieważ zgodnie z prawem oświatowym są warunkiem obligatoryjnym w przypadku nauczania określonego przedmiotu. Rzeczą, na  którą może mieć wpływ zatrudniający to osobowość  a przede wszystkim poczucie pasji w wykonywaniu tego jakże pięknego ale jednocześnie trudnego zawodu. Z tego też powodu w praktyce trzeba kilku lat aby udało się zbudować zespół pedagogiczny dający gwarancję realizacji celów placówki zgodnych z wizją osoby, która ją prowadzi. Bardzo ważną rolę w szkole pełnią pracownicy obsługi. To z nimi poza godzinami lekcyjnymi mają kontakt uczniowie. To właśnie pracownicy nie pedagogiczni mają w takim czasie pełnić rolę opiekunów dzieci, mają wzbudzać w  dzieciach zaufanie kierując się głęboką empatią w stosunku do uczniów. Dlatego też stałym elementem w codziennej pracy szkoły powinny być szkolenia dla kadry niepedagogicznej w tym właśnie zakresie. 

Trzeci filar można określić jako filozofię uczenia i wychowania. Finowie mawiają: „Możemy przygotować dzieci do egzaminów lub do życia”. Nie rezygnując z tego pierwszego główny nacisk kładziemy na to drugie. Nauczenie tabliczki mnożenia zajmie nauczycielowi w najgorszym przypadku miesiąc, natomiast kształtowanie osobowości to proces niezmiernie trudny i długi, wymagający konsekwentnej pracy  opartej na  społecznie akceptowalnym systemie wartości przede wszystkim w duchu społeczeństwa demokratycznego w którym największą wartością jest wolność  i odpowiedzialność. Jestem przekonana, że tak ukształtowana osobowość młodego człowieka pozwoli mu doskonale odnaleźć się w dorosłym życiu. Jeszcze raz chcę to wyraźnie zaakcentować że w mojej szkole uczeń to w pierwszej kolejności młody człowiek a dopiero potem uczeń.

W tym roku Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach obchodzić obędzie jubileusz 15-lecia swojego istnienia. Jest to dobry czas na podsumowania ale też na wytyczenie nowych ambitnych celów. W styczniu tego roku została zarejestrowana fundacja pod nazwą „Lepsza Szkoła”, której jednym z priorytetowych celów jest pozyskanie środków finansowych na budowę nowego budynku szkolno-przedszkolnego na działce położonej obok aktualnie funkcjonującej szkoły. Dokumentacja projektowo- finansowa włącznie z zezwoleniem na budowę jest już gotowa. Wybudowanie nowej szkoły wraz z małą salą gimnastyczną to na pewno bardzo ambitne i trudne zadanie. Jestem jednak przekonana, że działanie w dobrej sprawie, co potwierdza ostatnie piętnaście lat, dodaje sił i pozwala na zrealizowanie najambitniejszych planów.

                                                                                                                       Dyrektor Niepublicznej Szkoły

                                                                                                       Podstawowej w Krekolach

                                                                                       Alicja Styczewska

    


 

Foundation Better School

 

President Cezary Styczewski

Krekole 34

11-106 KIWITY

 

+48 506 179 582

kontakt@fundacjalepszaszkola.pl

NIP - 743-203-71-43

Regon 382353640

KRS 0000763924

Bank account

Bank Millennium SA

SWIFT/BIC: BIGBPLPW

PL 75 1160 2202 0000 0003 7001 7982

Facebook slider iconClose Facebook slider icon
poland                                                                     european union