O Fundacji

Co nas wyróżnia?

Fundacja Lepsza Szkoła dąży do przemiany swoich podopiecznych. Jesteśmy oparciem
i drogowskazem dla dzieci i młodzieży w trudnej drodze jaką jest edukacja.

O nas

Dlaczego powstaliśmy?

 Wierzymy, że właściwie zasiane ziarno pozwoli zebrać plony w postaci otwartych umysłów uczniów i empatycznych osobowości.
Każdy uczeń ma talent oraz potrzebuje jedynie właściwego wsparcia, by się rozwinął. Nasza fundacyjna codzienność to kontakt z dziećmi i młodzieżą ze szkół podstawowych, w których pracujemy, i które prowadzimy. Potrzeby tych uczniów i plany na przyszłość stały się dla nas wyzwaniem i celm. W naszych działaniach wykorzystujemy wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Wyciągamy pomocną dłoń także do uczniów szkół w Twojej miejscowości!

Od kiedy działamy?

Fundacja powstała w 2019 roku. Nasz zespół tworzą specjaliści z ogromnym doświadczeniem w obszarze edukacji i funkcjonowania organizacji pozarządowych.
 Początki są najtrudniejsze. Wierzymy jednak, że z Twoim wsparciem obejmiemy pomocą dużą liczbę dzieci i młodzieży. Wszyscy przecież wiemy, że pomaganie najmłodszym
jest przyjemne!

Stypendium naukowe - dziecko

Jaka jest wizja Fundacji?

Opiera się ona na trzech filarach:

Pierwszy z nich to właściwe zaplecze materialne oraz wewnętrzna organizacja procesu nauczania i wychowania, oparta o podstawowy priorytet realizowany w szkole – średnia ilość uczniów w każdej klasie nie może być większa niż 12 osób.

Drugi to kadra pedagogiczna oraz pracownicy niepedagogiczni, których rolę trudno przecenić w codziennym życiu szkolnym.

Trzeci filar można określić jako filozofię uczenia i wychowania. Finowie mawiają: „Możemy przygotować dzieci do egzaminów
lub do życia”.  Nie rezygnując z tego pierwszego  główny nacisk kładziemy na to drugie.

Zostań przyjacielem Fundacji i jej podopiecznych!

Nasze osiągnięcia

Tak pomagamy innym

Pierwsze kroki są trudne, zarówno w życiu codziennym jak i w funkcjonowaniu Fundacji.
Z każdym z nich wchodzimy na nowe pola wspierania edukacji. Wiemy jak bardzo ważne jest pomaganie i dlatego liczymy na Twoje zaangażowanie.
Pomóż nam pomagać!

0 +

Akcji

0 TYS ZŁ+

Darowizn

0 +

Wolontatriuszy

Sukcesy

Wspierają nas

Sponsorzy