fbpx

 

 

Fundacja Lepsza Szkoła

 

Prezes Fundacji

Cezary Styczewski

 

Krekole 34

11-106 KIWITY

 

+48 506 179 582

NIP - 743-203-71-43

Regon 382353640

KRS 0000763924

kontakt@fundacjalepszaszkola.pl

 

Rachunek Bankowy

Bank Millennium SA

SWIFT/BIC: BIGBPLPW

PL 75 1160 2202 0000 0003 7001 7982

 

 

Darowizny przeznaczone dla naszej fundacji możesz odpisać od podstawy opodatkowania, co zmniejszy Twój podatek

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

Metody i kanały płatności którymi możesz płacić online za pośrednictwem systemu Dotpay

chanel logos1

Karta kredytowa1

 

Wybierz kwotę darowizny

Kwota:


 

Serdecznie dziękujemy!

Za wszystkie, najdrobniejsze darowizny.

! Przekazanie darowizny oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na przetworzenie Twoich danych osobowych zgodnie tą klauzulą informacyjną !

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA DARCZYŃCY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Lepsza Szkoła z siedzibą w Krekole 34 11-106 KIWITY;

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz w związku z art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Pani/Pana dane osobowe mogą być również przetwarzane w celach kontaktowych z Administratorem, na postawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. odrębnej zgody;

3) Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, dane adresowe, numer rachunku bankowego, inne dane zawarte w tytule wpłaty; Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane Administratorowi przez banki, z którymi Administrator zawarł umowy na świadczenie usług bankowych; pozostałe dane osobowe (m.in. adres email, telefon) przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana odrębnie dobrowolnej zgody;

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody - do momentu jej odwołania;

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) podanie danych osobowych objętych treścią odrębnej zgody jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu; Strona 2 z 2

10) wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.


 

Fundacja Lepsza Szkoła 

Prezes 

Cezary Styczewski

Krekole 34

11-106 KIWITY

 

+48 606 272 963

kontakt@fundacjalepszaszkola.pl

Wolontariusz

Paweł Baranowski 

+48 603 045 031

baranowskipawel00@gmail.com

NIP - 743-203-71-43

Regon 382353640

KRS 0000763924

Rachunek Bankowy

Bank Millennium SA

SWIFT/BIC: BIGBPLPW

PL 75 1160 2202 0000 0003 7001 7982

Facebook slider iconClose Facebook slider icon
poland                                                                     european union 

 

   
   

  1

  fdsgsfdgs

  yt

  Nasi Darczyńcy

  ©

  Fundacja Lepsza Szkoła. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zaprojektowany przez LW24.pl