fbpx
 
 

Czy wiecie, że szkoła w Krekolach ma swoją długą historię.

 

absolwenci4

Szkoła parafialna była wymieniana tu w protokółach wizytacyjnych parafii od drugiej połowy XVI wieku.
W 1902r  stara szkoła została zburzona. W 1929r rozbudowano szkołę do poziomu szkoły dwuklasowej.

absolwenci16

Po II wojnie światowej w Krekolach funkcjonowała szkoła podstawowa, zbudowano nową szkołę z mieszkaniem  dla  nauczycieli (jednoklasówka).
Od kilku lat szkoła podstawowa w Krekolach jest placówką niepubliczną.

absolwenci13 

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach powstała w roku 2004.

Oficjalne rozpoczęcie działalności edukacyjnej miało miejsce pierwszego września, kiedy to próg szkoły przekroczyło czterdziestu jeden uczniów z klas 0-6.

Wydarzenie, o którym mowa poprzedzone było szeregiem działań lokalnej społeczności, której inicjatywa wynikająca z troski o rozwój dzieci i związana z tym determinacja zaowocowały powstaniem pierwszej w powiecie lidzbarskim niepublicznej szkoły podstawowej. W 2008 roku przy szkole zaczął funkcjonować Niepubliczny Punkt Przedszkolny Balbina do którego aktualnie uczęszcza 25 dzieci w wieku 0d 3 do 5 lat. Od roku 2017  Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Krekolach  po reformie edukacji jest szkołą 8 klasową z oddziałem przedszkolnym do której uczęszcza 128 uczniów.

Źródłem finansowania szkoły jest dotacja z budżetu państwa. Szkoła nie pobiera czesnego od rodziców.

szkola krekole

W trakcie piętnastu lat istnienia w szkole były zrealizowane trzy projekty unijne, dzięki czemu dziś placówka jest wyposażona w najnowocześniejsze narzędzia do realizacji zadań edukacyjnych i opiekuńczych. Liczebność poszczególnych klas nie przekracza 12 uczniów co zapewnia komfortowe warunki pracy nauczyciela.

Aktualnie do szkoły uczęszcza 128 uczniów. W szkole zatrudnionych jest 19 nauczycieli i 5 pracowników obsługi.


 

Fundacja Lepsza Szkoła 

Prezes 

Cezary Styczewski

Krekole 34

11-106 KIWITY

 

+48 606 272 963

kontakt@fundacjalepszaszkola.pl

Wolontariusz

Paweł Baranowski 

+48 603 045 031

baranowskipawel00@gmail.com

NIP - 743-203-71-43

Regon 382353640

KRS 0000763924

Rachunek Bankowy

Bank Millennium SA

SWIFT/BIC: BIGBPLPW

PL 75 1160 2202 0000 0003 7001 7982

Facebook slider iconClose Facebook slider icon
poland                                                                     european union