Wolontariat pracowniczy

Na czym polega?

Każda firma warta jest tyle ile wnoszą do niej pracownicy. Budując zespół budujesz emocje, wyższe wartości, idee, na których skupiasz
jego uwagę. Niezależnie od tego czy jesteś właścicielem czy nowozatrudnionym pracownikiem, możesz zdecydować się na udział swojej firmy w niesamowitym przeżyciu. 

W ramach wolontariatu pracowniczego możemy dokonać wielkich rzeczy w prosty sposób. 
Remont klasy, przywrócenie do życia lokalnego placu zabaw czy też boiska, piknik dla dzieci czy też składka potrącana z wynagrodzenia
na rzecz Fundacji Lepsza Szkoła. To tylko niektóre z inicjatyw, w których możesz uczestniczyć razem ze swoimi współpracownikami! 

Co zyskasz dzięki wolontariatowi pracowniczemu?

Czeka Cię moc satysfakcji. Wzmocnisz ducha swojego zespołu. Zbudujesz wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie.
CSR to coś więcej niż pomaganie. To serce Twojej firmy.

To co razem możemy osiągnąć zależy tylko od Twojej wyobraźni i woli działania. 

Stypendium naukowe - dzieci podczas nauki

Chcesz zostać wolontariuszem?

Od chęci przejdź do działania. Jesteśmy otwarci na Twoje propozycje, Twoją wizję pomagania. Dzieli Cię tylko jeden krok od tego, aby Twoja firma zyskała oblicze wrażliwej na potrzeby innych. W myśl zasady „wart jesteś tyle ile dajesz innym” wprowadź w swojej firmie nowy wymiar biznesu społecznie odpowiedzialnego!
Czekamy na Twój ruch!