Zespół

Poznaj nas!

Cezary Styczewski

Cezary Styczewski

Prezes Zarządu

dr Izabela Gładkowska Balewicz

dr Izabela Gładkowska Balewicz

Koordynator ds kontaktów międzynarodowych

Paweł Baranowski

Paweł Baranowski

Fundriser i project managaer

Zespół