Lekcje z astronomem

Pozalekcyjne zajęcia z astronomii

Projekt „Lekcje z astronomem” skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu powiatów lidzbarskiego
i bartoszyckiego. Realizowany on będzie od 21 września do 9 listopada 2022 roku. Jego celem jest zachęcenie dzieci do nauki przedmiotów ścisłych i zwiększenie zasobów wiedzy z tak wspaniałej nauki jaką jest astronomia.

Najlepszy uczestnik „Lekcji z astronomem” wygrywa teleskop astronomiczny!
Wszyscy uczestnicy jadą na wycieczkę edukacyjną do Torunia!

Miejscem, w którym odbywać się będą „Lekcje z astronomem” będzie Sala Kopernik we wspaniałym Hotelu Krasicki.

Hotel Krasicki

Cieszymy się, że możemy kultywować astronomiczne dziedzictwo Warmii!

Plan i tematy lekcji

Mamy dla Ciebie plan naszych zajęć, abyś zawsze był przed dzwonkiem 🙂

Pamiętaj każda lekcja zaczyna się od 16:00 i trwa do 17:00!

Regulamin „Lekcji z astronomem” tutaj!

21.IX.2022  

28.IX.2022

5.X.2022 

12.X.2022 

19.X.2022 

26.X.2022

2.XI.2022 – Sprawdzian nabytej wiedzy

9.XI.2022 – Wycieczka do Torunia

Zrealizowano ze ...

 środków programu mikrodotacji NOWEFIO- Warmia Mazury Lokalnie „5” dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030 Czytaj więcej

Nowe FIO