Lekcje z astronomem

Pozalekcyjne zajęcia z astronomii

Projekt „Lekcje z astronomem” skierowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu powiatów lidzbarskiego
i bartoszyckiego. Realizowany on będzie od października do połowy grudnia 2021 roku. Jego celem jest zachęcenie dzieci do nauki przedmiotów ścisłych i zwiększenie zasobów wiedzy z tak wspaniałej nauki jaką jest astronomia.

Miejscem, w którym odbywać się będą „Lekcje z astronomem” będzie Sala Kopernik we wspaniałym Hotelu Krasicki.

Hotel Krasicki

Cieszymy się, że możemy kultywować astronomiczne dziedzictwo Warmii!
Regulamin konkursu

Plan i tematy lekcji

Mamy dla Ciebie plan naszych zajęć, abyś zawsze był przed dzwonkiem 🙂

Pamiętaj każda lekcja zaczyna się od 16:00 i trwa do 17:00!

 

27.X.2021 – Co widać na niebie?

3.XI.2021 – Słońce – nasza dzienna gwiazda.

10.XI.2021 – Księżyc- nasz najbliższy kosmiczny sąsiad.

17.XI.2021 – Układ Słoneczny.

24.XI.2021 – Droga Mleczna.

1.XII.2021 – Inne światy.

8.XII.2021 – Sprawdzian nabytej wiedzy oraz wręczenie nagród

Nabór do projektu przedłużony do 22 października 2021 roku

Projekt wsparty przez...

Inicjatywę realizacji projektu „Lekcje z astronomem” umożliwia dofinansowanie w kwocie 5 200 zł uzyskane z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NoweFIO.

 

Nowe FIO